Exhibitions ENLARGEMENT
Garawan Wanambi

Marraŋu
© Garawan Wanambi 2017
natural earth pigments on bark
122 x 53 cm
(Ref. BLA 1059)

Print work details

» Back to Gunybi Ganambarr, Djambawa Marawili AM, Garawan Wanambi, Naminapu Maymuru-White Exhibition

SHARE THIS